Kup bilet ON-LINE
Polityka jakości

Polityka jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Wdrożenie i rozwój SZJiB zgodnego z kodeksem ISM i normą ISO 9001:2008 wynika ze świadomości potrzeby sprostania przepisom konwencyjnym i wymogom naszych Klientów.

Jesteśmy świadomi faktu, że klienci oczekują od nas usług wykonywanych przez personel lądowy i morski o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, funkcjonujący w sprawnej i efektywnej strukturze organizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze przyjęliśmy następujące cele jakościowe i bezpieczeństwa:

 • zdobycie uznania klientów i uznanej pozycji w kraju i za granicą,
 • wypracowanie i utrzymanie takiego poziomu usług, który odpowiada klientowi,
 • ciągłe doskonalenie usług 
 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku usług spedycyjnych i turystycznych, 
 • utrwalenie znaku firmowego jako gwaranta jakości i bezpieczeństwa,
 • eliminowanie niezadowolenia klientów poprzez analizę reklamacji, 
 • zapewnienie  bezpiecznej eksploatacji posiadanych statków, bezpiecznych warunków pracy i unikania niszczenia  środowiska, w  szczególności środowiska morskiego, 
 • ustanowienie zabezpieczeń przed określonymi zagrożeniami żeglugi i środowiska morskiego,

Cele te realizujemy przez:

 • wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zgodnie z normą ISO 9001:2008 i Kodeksem ISM,
 • rozbudzenie i rozwijanie świadomości  projakościowej  w całej firmie,
 • popularyzowanie osiągnięć firmy w zakresie jakości usług poprzez działania marketingowe,
 • informowanie klientów o osiągnięciach w doskonaleniu naszych usług,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników przez proedukacyjną politykę firmy,
 • ciągłe  doskonalenie  personelu  armatora w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • odpowiednie przygotowanie do działania w stanie zagrożenia bezpieczeństwa statku i ochrony środowiska.

 

Wszyscy pracownicy firmy są odpowiedzialni za realizację działań projakościowych.

Najwyższe Kierownictwo określiło powyższą politykę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zapewnia, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak również z celami działania firmy. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach Spółki.       

                                                                                                       

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Piotr Redmerski

zamknij INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES:

Strona polferries.pl korzysta z plików cookies do celów statystycznych oraz do działania systemu sprzedaży biletów.
Pliki cookies są używane tylko przy włączonej akceptacji cookies w przeglądarce internetowej.