Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.

Komunikat handlowy dot.: kompensaty różnic kursowych CAF

Szanowni Państwo,

Rok 2020 jest kolejnym w ciągu ostatnich 4 lat okresem spadku szwedzkiej korony wobec waluty europejskiej. W modelu biznesowym serwisu promowego Polferries, opartym po stronie wpływów o ceny biletów pasażerskich oraz ładunkowych liczone w koronach szwedzkich, a po stronie kosztów - głównie o walutę Euro, dużym problemem staje się osiągnięcie rezultatów dających możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu równowagi zysków i strat. Deprecjacja korony wobec Euro utrzymuje się od 2017 roku i sięga średnio 9,85%. Okres pandemii nie pomógł tej sytuacji, a jedynie ją pogłębił. Taki stan rzeczy zmusza Polferries, i tak o 10 miesięcy później niż innych Armatorów, do wdrożenia mechanizmów zabezpieczających funkcjonowanie serwisu promowego. Celem częściowego zniwelowania strat, jakie ponosi Spółka, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 lutego 2021 do ’’Taryfy Frachtowej” dodatku walutowego CAF (currency adjustment factor), kompensującego niski kurs korony szwedzkiej w stosunku do Euro.

Do utworzenia mechanizmu kompensującego przyjęto deprecjację kursu w wysokości 3,2%, co stanowi jedynie 1/3 spadku SEK do Euro w ostatnich latach, pozostałe 2/3 w dalszym ciągu pozostanie po stronie kosztów Polferries. W odniesieniu do referencyjnej stawki frachtowej odpowiada to różnicy 5,0 SEK za metr pojazdu na linii Świnoujście – Ystad oraz 8,0 SEK za metr pojazdu na linii Gdańsk – Nynäshamn. Ustanowiony algorytm będzie uwzględniał zmianę wartości korony w stosunku do euro w przedziałach co 0,10 SEK, powodując korektę dodatku CAF o 1,0 SEK za metr pojazdu na linii Świnoujście – Ystad i 1,6 SEK za metr pojazdu na linii Gdańsk – Nynäshamn. Podstawą do korekty dodatku będzie średnia kursów miesięcznych SEK i Euro z ostatnich 12 miesięcy, publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Każdorazowa zmiana wartości dodatku CAF nastąpi po wydaniu komunikatu w tej sprawie. Dodatek CAF zostanie zniesiony, gdy średnioważony kurs z ostatnich 12 miesięcy spadnie poniżej 10,10 EUR/SEK.
Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2021 dodatek ekologiczny LSS zostanie na stałe wliczony do stawek frachtowych. Aktualna stawka CAF wraz z zestawieniem średniomiesięcznych kursów EUR/SEK będzie publikowana na stronie: https://polferries.pl/cargo/dodatek-caf.html

Zestawienie średniomiesięcznych kursów EUR/SEK wg NBP z ostatnich 12 miesięcy
2019 grudzień 10,4760
2020 styczeń 10,5495
2020 luty 10,5756
2020 marzec 10,8556
2020 kwiecień 10,8810
2020 maj 10,6068
2020 czerwiec 10,4810
2020 lipiec 10,3602
2020 sierpień 10,3070
2020 wrzesień 10,4289
2020 październik 10,3987
2020 listopad 10,2395
Średnia 10,5133

Data aktualizacji: Grudzień 2020.

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Gdańsk:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Świnoujście:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 12:00-18:00
nd: 12:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00