Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Informacje COVID-19
Informacje COVID-19

Informacje COVID-19

Podróż do Polski.
Informujemy, iż do 31.08.2021 przy wjeździe do Polski obowiązuje wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19, dowodu szczepienia lub dowodu statusu ozdrowieńca. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Polski. Kontrola graniczna w kraju prowadzona jest wyrywkowo. Osoby skontrolowane, a nieposiadające wymaganych dokumentów zostaną skierowane do odbycia 10-dniowej kwarantanny domowej. Pasażerowie, na których nałożono obowiązek odbycia kwarantanny, mogą wykonać test na terenie Polski, a jego negatywny wynik, uzyskany w ciągu 48h od przekroczenia granicy, zwalnia ich z kwarantanny.

Według rozporządzenia, zatwierdzone są następujące testy COVID-19:
- test antygenowy lub test PCR,
- wynik powinien być w języku polskim lub angielskim,
- test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Polski.

Grupy zwolnione z obowiązku okazania wyniku testu:
- kierowcy frachtowi,
- marynarze i załogi statków powietrznych, w związku z pracą, 
- osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, 
- ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
inne określone w rozporządzeniu.
 Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus  

Podróż do Szwecji.
Do 30 czerwca osoby wjeżdżające do Szwecji będą musiały przedstawić negatywny test na COVID-19. Test musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed zejściem z promu.
Na granicy szwedzkiej akceptowane będą następujące rodzaje testów:
- test antygenowy,
- test PCR, 
- test LAMP.
Na okazanym zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby poddanej testowi,
- data i godzina pobrania próbki, 
- informacja o rodzaju testu (antygenowy, PCR czy LAMP), 
- wynik testu, 
- informacja o tym, kto wydał zaświadczenie.
Akceptowane są zaświadczenia w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim. Wymóg posiadania testu nie będzie obowiązywać m.in. wobec:
- obywateli Szwecji,
- osób, które nie ukończyły 18 roku życia,
- osób zamieszkałych w Szwecji,
- osób wykonujących transport medyczny i w nim uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi,
- personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej,
- osób posiadających pilne powody rodzinne,
- osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub mających inne powody humanitarne,
- osób, które mają zostać poddane w Szwecji operacji lub innym niecierpiącym zwłoki świadczeniom medycznym,
- osób przekraczających granicę i w ramach hodowli reniferów,
- marynarzy,
- personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i służb ratowniczych.
Dojeżdżający codziennie do pracy na obszarach przygranicznych będą mogli wykonywać testy raz na tydzień. Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji są podejmowane podczas kontroli granicznej przez szwedzką policję graniczną. Więcej informacji na stronie: www.regeringen.se. W razie dodatkowych i szczegółowych pytań na temat wjazdu do Szwecji prosimy o kontakt ze szwedzką policją.

Podróż do Danii.
Przekroczenie granicy drogą morską lub lądową:
- wymagany negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 h przez przekroczeniem granicy (dotyczy obcokrajowców, którzy nie mają „żółtej karty” z duńskim adresem lub pozwolenia na pobyt),
- konieczność wykonania tzw. szybkiego testu lub testu PCR nie później niż 24 h po wjeździe do Danii.
Uwaga: transport samochodowy zawierający towary jest wyłączony z tego ograniczenia.
Więcej informacji: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry​

Podróż do Norwegii.
Od piątku 29 stycznia br. granice Norwegii zostały zamknięte dla wszystkich osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Szczegółowe informacje na stronie Ambasady Norwegii.
Uwaga: transport samochodowy zawierający towary jest wyłączony z tego ograniczenia.

Powyższe informacje nie wyczerpuje całości obecnych przepisów. Obowiązkiem osoby przekraczającej granicę jest zasięgnąć informacji o wszelkich przepisach dotyczących podróży i stosować się do nich. 

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo.
Jak wszyscy - przystosowujemy się do sytuacji, chcąc w jak najlepszy sposób dbać o pasażerów, którzy wybierają nasze promy. Robimy to, ponieważ dbamy o Wasze bezpieczeństwo.

Procedury dla pasażerów:
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- pomiar temperatury ciała przed wejściem na prom,
- do lokali gastronomicznych wpuszczanych jest ograniczona liczba pasażerów,
- wydawanie posiłku oraz obsługa kas oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- w sklepach ograniczyliśmy liczbę klientów, w zależności od promu zezwalamy na wejście od 1 do maksymalnie 4 pasażerów,
- obsługa recepcji oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- dozowniki z płynem dezynfekującym ręce w ogólnodostępnych przestrzeniach pasażerskich.

Procedury dla załogi:
- codzienny pomiar temperatury ciała,
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- uprasza się o zgłaszanie wszelkich objawów choroby przełożonemu,
- kuchnia oraz obszary magazynowe dostępne tylko dla kucharzy,
- uprasza się o mycie i odkażenie rąk przed spożyciem posiłku,
- ograniczona liczba osób przebywających w mesie, załoganci muszą zachować dystans co najmniej 1,5 m,
- odkażanie sztućców oraz talerzy przeznaczonym do tego płynem,
- dystans co najmniej 1,5 m od współpracowników,
- częsta dezynfekcja wszelkiego rodzaju przycisków, klamek i poręczy,
- uprasza się o nieopuszczanie promu w porcie,
- ograniczenie kontaktu z pracownikami w szwedzkich i polskich portach,
- rozmieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym w kluczowych miejscach przestrzeni załogowej.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt z naszą infolinią +48 22 230 2222 lub biurem armatora +48 94 35 52 102

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob-nd: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl