Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Informacje COVID-19
Informacje COVID-19

Informacje COVID-19

Podróż do Polski.
W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż przekroczenie granicy RP promem płynącym ze Szwecji nie powoduje obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie. 

Zgodnie z par. 2 ust. 18. ww. Rozporządzenia do dnia 17 stycznia 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających tę granicę:
1) statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970);
2) transportem kolejowym;
3) pojazdem samochodowym: będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087), przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.
Nowy obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP nie dotyczy zatem osób przekraczających tę granicę statkiem morskim.

Podróż do Szwecji.
Wjazd do Szwecji z Polski jest dozwolony, bez utrudnień i kwarantanny dla obywateli Unii Europejskiej i EOG (w tym Polaków). 
Podróż do Danii.
W związku z wprowadzonym przez Szwecję zakazem wpuszczania na swoje terytorium przyjezdnych z Danii informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany autobusu 866 dla pasażerów pieszych:
- anulowane kursy z Kopenhagi do Ystad do 7.02.2021,
- od 04.01.2021 do 7.02.2021 jest możliwość podróżowania autobusem z Ystad do Kopenhagi o godzinie 8:00 (prom ze Świnoujścia o godz. 22:30).
Wjazd do Danii jest możliwy dla osób, które przedstawią na granicy ważny powód wjazdu oraz negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 24 godz. przed przekroczeniem granicy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli duńskich oraz osób mających stałe zameldowanie (tzw. żółtą kartę ze stałym duńskim adresem). Szczegółowe informacje na stronie coronasmitte.dk
Uwaga: transport samochodowy zawierający towary jest wyłączony z tego ograniczenia.
Podróż do Norwegii.
Od dnia 15 sierpnia br. (od północy) Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna NIE spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. Szczegółowe informacje na stronie Ambasady Norwegii.

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo.
Jak wszyscy - przystosowujemy się do sytuacji, chcąc w jak najlepszy sposób dbać o pasażerów, którzy wybierają nasze promy. Robimy to, ponieważ dbamy o Wasze bezpieczeństwo.

Procedury dla pasażerów:
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- pomiar temperatury ciała przed wejściem na prom,
- do lokali gastronomicznych wpuszczanych jest ograniczona liczba pasażerów,
- wydawanie posiłku oraz obsługa kas oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- w sklepach ograniczyliśmy liczbę klientów, w zależności od promu zezwalamy na wejście od 1 do maksymalnie 4 pasażerów,
- obsługa recepcji oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- dozowniki z płynem dezynfekującym ręce w ogólnodostępnych przestrzeniach pasażerskich.

Procedury dla załogi:
- codzienny pomiar temperatury ciała,
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- uprasza się o zgłaszanie wszelkich objawów choroby przełożonemu,
- kuchnia oraz obszary magazynowe dostępne tylko dla kucharzy,
- uprasza się o mycie i odkażenie rąk przed spożyciem posiłku,
- ograniczona liczba osób przebywających w mesie, załoganci muszą zachować dystans co najmniej 1,5 m,
- odkażanie sztućców oraz talerzy przeznaczonym do tego płynem,
- dystans co najmniej 1,5 m od współpracowników,
- częsta dezynfekcja wszelkiego rodzaju przycisków, klamek i poręczy,
- uprasza się o nieopuszczanie promu w porcie,
- ograniczenie kontaktu z pracownikami w szwedzkich i polskich portach,
- rozmieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym w kluczowych miejscach przestrzeni załogowej.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt z naszą infolinią +48 22 230 2222 lub biurem armatora +48 94 35 52 102

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sobota: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl