Kup Bilet online

Rekrutacja - Samodzielny Pracownik ds. Kadr i Płac

Aplikacja na stanowisko:

Firma: Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

bardzo dziękujemy za zainteresowanie pracą w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A.
Cieszymy się z Twojego zgłoszenia i chętnie się z nim zapoznamy.
Prosimy Cię o uzupełnienie poniższego formularza i załączenie swojego CV/Listu motywacyjnego. Na jego wypełnienie będziesz potrzebować zaledwie kilku minut.

Nasz Zespół HR przeanalizuje Twoją aplikację i skontaktuje się z osobami, których profil będzie odpowiedni do danego stanowiska.

Pozdrawiamy,
Zespół HR
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.

Dane personalne
Dane kontaktowe
Załączniki
Dane dodatkowe

Podanie danych dodatkowych pozwoli nam lepiej zapoznać się z Pana/Pani kandydaturą

Znajomość języków

Proszę określić swoje miesięczne oczekiwania finansowe brutto (w złotych)
Proszę wskazać od kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę: 

Czy pracował Pan/Pani wcześniej w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A.? *

Tak, jestem byłym pracownikiem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
Nie pracowałem w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A.

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Jeżeli nie zaznaczysz poniższej zgody, Twoje CV zostanie przez nas usunięte i nie będziemy dalej przetwarzali Twoich danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że jeżeli udzielisz zgody na poczet przyszłych rekrutacji to będziemy przetwarzali Twoje dane maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania Twojej zgody, a po tym czasie usuniemy Twoje dane osobowe.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE („RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Ciebie w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zamieść w CV treść poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.

* - pola obowiązkowe

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl