Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Oferty pracy na morzu

Oferty pracy na morzu

Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu - polski operator promowy, występujący pod marką POLFERRIES, eksploatujący 5 promów pasażersko-samochodowych, zarejestrowanych pod banderą Bahama. Prowadzi działalność jako agencja zatrudnienia w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą, u pracodawców zagranicznych, na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, pod numerem 992 i jest uprawniona do kierowania marynarzy do pracy na statkach.

*

Łączymy Polskę ze Skandynawią działając na rynku transportu morskiego i turystyki od 1976r.

Dbamy, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.

Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.

Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań? Zapraszamy na pokład!

--------------------------

stanowisko: steward-nurse (steward-pielęgniarz)
wynagrodzenie: 1.192,00 EUR za 2 tygodnie pracy + dodatkowe wynagrodzenie w formie bonusów

od kandydata oczekujemy:
 • udokumentowane uprawnienia pielęgniarza (ki) dyplomowanej lub ratownika medycznego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dostatecznym
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie
 • dyscyplina i uczciwość  w pracy
 • umiejętność pracy w grupie
 • zdolność do pracy fizycznej
 • brak nałogów
 • dyspozycyjność
przybliżona data okrętowania: lipiec 2019r.
szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: (94) 35 52 185

dodatkowe informacje:
 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
  Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu, prawnie uzasadniony interes administratora (zatrudnianie marynarzy) oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów prawa.
  Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji marynarzy lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
  Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji.
  Jeśli prześlesz nam dodatkowe dane osobowe i dokumenty aplikacyjne, nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.
  Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (Sea Tropid Company Limited i Polferries AB) dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami

--------------------------

stanowisko: III Cook
wynagrodzenie: 1.094,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:
 • średnie wykształcenie w zawodzie kucharz-gastronom
 • minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza
 • mile widziane doświadczenie w pracy kucharza na statku (promie pasażerskim)
 • umiejętności kulinarne na poziomie minimum dobrym
 • znajomość aktualnych trendów w przygotowywaniu i dekorowaniu potraw
 • podstawowa znajomość przepisów systemu HACCP
 • umiejętność pracy w grupie
 • zdolność do pracy fizycznej
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie
 • brak nałogów
 • uczciwość w pracy
 • dyspozycyjność
przybliżona data okrętowania: lipiec 2019r.
szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: (94) 35 52 185

dodatkowe informacje:
 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
  Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu, prawnie uzasadniony interes administratora (zatrudnianie marynarzy) oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów prawa.
  Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji marynarzy lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
  Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji.
  Jeśli prześlesz nam dodatkowe dane osobowe i dokumenty aplikacyjne, nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.
  Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (Sea Tropid Company Limited i Polferries AB) dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami

 

--------------------------

stanowisko: II kucharz - cukiernik
wynagrodzenie: 1.333,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza-cukiernika, mile widziane doświadczenie w pracy kucharza na statku (promie pasażerskim)
 • średnie wykształcenie w zawodzie kucharz-gastronom,
 • dobre umiejętności kulinarne
 • znajomość aktualnych trendów w przygotowywaniu potraw
 • podstawowa znajomość przepisów systemu HACCP
 • umiejętność pracy w grupie
 • zdolność do pracy fizycznej
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie
 • brak nałogów
 • uczciwość w pracy
 • dyspozycyjność
przybliżona data okrętowania: lipiec 2019r.
szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: (94) 35 52 185

dodatkowe informacje:
 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
  Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu, prawnie uzasadniony interes administratora (zatrudnianie marynarzy) oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów prawa.
  Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji marynarzy lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
  Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji.
  Jeśli prześlesz nam dodatkowe dane osobowe i dokumenty aplikacyjne, nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.
  Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (Sea Tropid Company Limited i Polferries AB) dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

 

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Klienci Indywidualni
pn-sb: 8:00-20:00
niedziela: 8:00-18:00
Klienci Grupowi
pn-pt: 9:00-17:00