Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Polityka prywatności
Informacje dla pasażerów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, tel. (094) 3552102, 3552103, fax (094) 3552104 e-mail : info@polferries.pl strona internetowa : www.polferries.pl, KRS : 0000011871 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS pełniącą rolę administratora danych osobowych (dalej określanej jako „Administrator”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument, między innymi, zawiera informacje na temat celów, w jakich firma przetwarza dane osobowe Użytkownika, podmiotów, którym je udostępnia, a także praw Użytkownika związanych z jego danymi osobowymi.

Polska Żegluga Bałtycka S.A. uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, gdy Użytkownik jako klient i/lub osoba odwiedzająca Witrynę internetową firmy korzysta z usług Administratora. Dotyczy to również sytuacji, w których firma pozyskuje dane osobowe Użytkownika od agenta dokonującego rezerwacji, z którym Użytkownik lub przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony, zawarli umowę. Firma gromadzi dane osobowe Użytkownika od biur podróży, które poinstruowały Użytkownika, aby przekazał Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. dane osobowe. Informacje przetrzymywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzane są dla następujących celów:

 1. rejestracji konta użytkownika w serwisie www.polferries.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. zakupu biletu promowego:
 • dla celów związanych z  realizacją usługi przewozowej i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 • otrzymywania potwierdzenia rezerwacji na adres email/podany nr telefonu (SMS)- na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • dla celów rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • realizacji umowy i obsługi roszczeń z nią związanych -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym  przeciwdziałanie nieprawidłowościom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. w celu wysyłania newsletterów, ofert, istotnych informacji o świadczonych przez firmę usługach. Firma wysyła powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
 • otrzymywanie informacji dotyczących ofert wspólnych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. i naszych partnerów (na podany e-mail) otrzymywania informacji o konkursach profilowania dla celów dostosowania oferty.
 1. w celu zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością:
 • dane osobowe,  które dostarczył Użytkownik w celu zapewnienia mu niezbędnej pomocy podczas podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. W celu zapobieganie nadużywaniu Usług:
 • Imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i kradzieżom kart kredytowych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub otrzymania informacji o ofertach turystycznych.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Polska Żegluga Bałtycka S.A. udostępnia dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu PŻB S.A. w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych
 • zewnętrznym dostawcom usług płatniczych
 • innym firmom obsługującym promy, przewoźnikom autobusowym, prze-wodnikom turystycznym, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom (gdy jest to konieczne do realizacji wycieczki zarezerwowanej przez Użytkownika)
 • policji, izbie celnej i innym organom władzy
 • firmom ubezpieczeniowym
 • usługodawcom, których firma zaangażowała w świadczenie usług na rzecz Użytkownika, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z realizacją wydarzeń itp.
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,

Okres przechowywania danych osobowych

 • rejestracja Konta w serwisie www.polferries.pl - do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika Konta.
 • zakup biletu i sprawozdawczość finansowa – przez okres 10 lat od zakończenia roku obrachunkowego.
 • zapisania się na nasz newsletter i otrzymywania informacji handlowych przesyłanych na podany e-mail – przez cały okres subskrypcji newslettera firmy.
 • zgodnie z obowiązkiem prawnym - przez cały czas podróży, dopóki statek nie dotrze do celu, a następnie przez 24 godziny zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty.
 • rozpatrywania reklamacji,  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak dane osobowe Użytkownika są  w uzasadniony sposób potrzebne firmie Polska Żeglug Bałtycka S.A. do rozpatrywania reklamacji klienta lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia).
 • informacje o niepełnosprawności - przez 1 miesiąc po ukończeniu podróży, w celu zagwarantowania zdolności do zapewnienia Użytkownikowi wymaganej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem i wszelkimi innymi zamówieniami/zakupami, zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Użytkownika oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Profilowanie

Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z  korzystaniem z serwisu  Administratora, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane w celu profilowania, tj. w celu określenia Państwa preferencji i przygotowania ofert turystycznych lub innych dopasowanych do Państwa potrzeb, jak również w celach marketingowych w ramach usług oferowanych przez Administratora - Polską Żeglugę Bałtycką S.A.

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Administratora oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Prawa względem przetwarzania danych osobowych

Względem przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia prośby, by firma Polska Żegluga Bałtycka S.A. usunęła jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
  • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania;
  • Użytkownik zgłasza uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych do innego Administratora danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli Użytkownik zgłosi taki sprzeciw, firma nie będzie mogła dłużej przetwarzać jego danych osobowych w tych celach.
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wskazane uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: info@polferries.pl.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

 

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Klienci Indywidualni
pn-sb: 8:00-20:00
niedziela: 8:00-18:00
Klienci Grupowi
pn-pt: 9:00-17:00