Kup Bilet online

Oferty pracy na lądzie
Oferty pracy
na lądzie

Oferty pracy na lądzie

Łączymy Polskę ze Skandynawią działając na rynku transportu morskiego i turystyki od 1976r.
Dbamy, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.
Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.
Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań?
Zapraszamy na pokład!

Specjalista ds. Prawnych/ Prawnik in-house
Miejsce pracy: Kołobrzeg

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • udział w bieżącej obsłudze prawnej Spółki,
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, umów, pełnomocnictw, uchwał organów Spółki, aktów wewnętrznych, ich aktualizacja oraz opracowywanie wersji jednolitych i wzorów,
 • aktywny udział i wsparcie we wdrażaniu najlepszych praktyk w Spółce,
 • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Spółki,
 • współpraca z działami wewnętrznymi Spółki oraz spółkami zależnymi przy tworzeniu dokumentacji wewnętrznej dla Grupy Kapitałowej,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów prawnych w Spółce, weryfikacja kompletności dokumentów, terminów, tworzenie i aktualizacja wewnętrznych rejestrów, procedur, zbiorów dokumentów,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe prawnicze (mile widziana aplikacja),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3- 5 lat,
 • znajomości regulacji prawnych z zakresu: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy,
 • dobrej znajomość angielskiego w mowie i piśmie, w tym słownictwa specjalistycznego (znajomość dodatkowego języka obcego będzie mile widziana),
 • umiejętności stosowania prawa w środowisku biznesowym,
 • umiejętności współpracy z uczestnikami procesów biznesowych,
 • komunikatywności, samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, samodyscy-pliny i zaangażowania w realizację założonych celów,
 • rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.02.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Konserwator
Miejsce pracy: Kołobrzeg

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • świadczenie usług konserwatorskich polegających na drobnych pracach remontowo – porządkowych w budynkach użytkowanych przez Zleceniodawcę na terenie Portu Handlowego Kołobrzeg,
 • okresowe wymiany flag i konserwacja masztów, na których prezentowany jest wizerunek Zleceniodawcy na terenie Kołobrzegu,
 • okresowy przegląd wyżej wymienionych oraz innych elementów wizerunkowych Zleceniodawcy na terenie Kołobrzegu.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • dyspozycyjność,
 • zdolność do wykonywania powierzonych prac,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne.
Na co możesz liczyć:
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia),
 • stawka godzinowa 35,00 PLN /h,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie personelu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 14.04.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. ISM/ISO

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • analiza funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością związanego z Kodeksem ISM oraz normą ISO 9001, procedur systemowych, instrukcji statkowych, formularzy,
 • nadzór nad aktualnością dokumentacji systemowej,
 • implementacja zmian w dokumentacji związanej z systemem ISM/ISO,
 • branie czynnego udziału w pracach zespołu opracowującego nowy, dwujęzyczny (EN i PL) SMS Manual,
 • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych związanych z systemem ISM/ISO na pokładach statków PŻB S.A.,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w komórkach lądowych,
 • przygotowanie biura i udział w cyklicznych audytach zewnętrznych przeprowadzanych przez PRS: ISM, ISO 9001,
 • ocena realizacji audytów,
 • inicjowanie szkoleń na temat realizacji polityki bezpieczeństwa i jakości oraz jej celów,
 • sprawdzanie zgodności funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i jakości z aktualnymi wymogami Kodeksu ISM oraz norm ISO i wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi, np. kodeksu cywilnego, ustaw, rozporządzeń resortowych, przepisów państwa bandery statku.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • znajomość Kodeksu ISM (Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu),
 • znajomość norm systemu ISO 9001,
 • pożądana znajomość norm systemów ISO 14001, 45001, 50001,
 • dobra znajomość języka angielskiego (stosowny certyfikat będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem własnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach oficerskich na statkach będzie również dodatkowym atutem.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.02.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor ds. Intendencko - Handlowych

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • odpowiedzialność za kompleksowe zarządzanie działem hotelowym na promach pasażersko – samochodowych,
 • utrzymywanie wysokich standardów jakości w zakresie obsługi pasażerów i świadczonych usług,
 • kontrola realizacji strategii sprzedażowej,
 • kontrola kosztów i realizacji budżetu,
 • przygotowywanie strategii w celu optymalizacji przychodów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie),
 • staż pracy- minimum 10 lat pracy biurowej (doświadczenie z pracy w firmie armatorskiej będzie ważnym atutem),
 • doświadczenie w zakresie zarządzania działalnością gastronomiczno-handlową i hotelową (doświadczenie z zarządzania tą działalnością na promach będzie ważnym atutem),
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętności interpersonalne, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętność optymalizacji kosztów zarządzania działalnością gastronomiczno- handlową i hotelową,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz odporność na stres,
 • doskonała organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietów biurowych, w tym pakietu Microsoft Office i Excel,
 • prawo jazdy.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.02.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Superintendent ds. Intendencko - Handlowych

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • udział w organizowaniu działalności gastronomicznej i handlowej na promach,
 • obserwowanie i analizowanie działalności gastronomiczno-handlowej i hotelowej, zgłaszanie i wdrażanie działań naprawczych i usprawniających,
 • prowadzenie na bieżąco analiz statystycznych działalności gastronomiczno-handlowej,
 • nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń i sprzętów używanych w dziale hotelowym, współpraca w tym zakresie z superintendentami technicznymi,
 • zgłaszanie wniosków w zakresie zmian w ofercie gastronomicznej i handlowej (asortyment i ceny sprzedaży),
 • opiniowanie kontrahentów z zakresu zaopatrzenia gastronomicznego, handlowego i hotelowego, zgłaszanie nowych ofert celem ich oceny,
 • udział w inspekcjach przeprowadzanych w dziale hotelowym, zgłaszanie wniosków,
 • nadzorowanie i kreowanie odpowiedniego standardu usług hotelowych na promach,
 • udział w kontrolach stanów towarowych przeprowadzanych w punktach gastronomiczno-handlowych,
 • obserwowanie pracy punktów gastronomiczno-handlowych w czasie rejsu, zgłaszanie uwag i wniosków,
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe (najlepiej ekonomiczne),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie działalności gastronomicznej i handlowej,
 • doświadczenie w pracy w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej, najlepiej kierowniczym,
 • umiejętności analityczne,
 • zdolności negocjacyjne i komunikacyjne,
 • znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie),
 • znajomość Microsoft Office, Excel i innych programów biurowych,
 • umiejętność planowania i zarządzania budżetem,
 • dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych, prawo jazdy kategorii B.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.02.2023 r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Sprzedaży Cargo

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • Realizacja planów sprzedażowych w zakresie cargo,
 • Aktywne pozyskiwanie klientów w zakresie przewozów ładunkowych,
 • Identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktu,
 • Analiza rynku i ofert konkurencji,
 • Przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy i potrzeby klienta,
 • Bieżący udział w procesie sprzedaży cargo,
 • Współpraca z firmami przewozowymi i spedycyjnymi.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem własnym,
 • prawo jazdy kat. B.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 09.05.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Szczecin lub Trójmiasto

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • aktywne pozyskiwanie oraz obsługa klientów B2B w zakresie eventów firmowych, konferencji, szkoleń, integracji itp. oraz pośredników sprzedaży,
 • przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy i potrzeby klienta,
 • realizacja indywidualnych planów sprzedażowych,
 • budowanie relacji biznesowych z klientami,
 • praca w terenie z klientami,
 • raportowanie pracy własnej.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • 2-3 letnie doświadczenie w sprzedaży,
 • dobra znajomość języka angielskiego (min.B2),
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • duże zaangażowanie w dążeniu do realizacji celów sprzedażowych,
 • umiejętność nawiązywania, kształtowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • wybitne kompetencje sprzedażowe,
 • proaktywna postawa sprzedażowa,
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem własnym,
 • prawo jazdy kat. B.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 25.01.2023 r. na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Usług

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • projektowanie programów rejsów grupowych,
 • wycena, organizacja, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie rejsów grupowych,
 • dobór, negocjacje oraz nadzór nad pracą podwykonawców (m.in. artystów, pilotów wycieczek),
 • konstruowanie umów z podwykonawcami,
 • opracowywanie kalkulacji finansowych,
 • współpraca z działem marketingu i innymi działam Firmy.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • język angielski – poziom B2,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • aktywność, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, dokładność, umiejętność radzenia sobie stresem.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 25.10.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Zakupów Technicznych

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • obsługa zapytań i zamówień: nadzorowanie całego procesu sprzedaży części zamiennych, rejestracja zapytań, wysyłanie ofert, przyjmowanie i przetwarzanie przychodzących zamówień w systemie,
 • obsługa zapytań i zamówień w wybranym przez Armatora portalu/systemie,
 • zarządzaniu dużymi zamówieniami remontowymi w ścisłej współpracy z Superintendentami w celu zorganizowania dostaw towaru zgodnie z harmonogramem remontowym Armatora,
 • sprawdzanie modułu gospodarki materiałowej w celu potwierdzenia terminów dostaw do klientów,
 • komunikowanie się z Kierownikami działów statkowych celem aktualizacji stanu zamówień,
 • monitorowanie procesu zakupów, sprawdzanie czy materiały zostały zakupione, czy zostały zakupione od właściwego dostawcy, sprawdzanie alternatywnych źródeł problematycznych pozycji,
 • współpraca z magazynami i logistyką, sprawdzanie statusu wysyłki, organizowanie odbiorów przez spedytorów sprawdzanie i wysyłanie dokumentów przewozowych,
 • planowanie, raportowanie rozliczeń na potrzeby zarządzania finansami,
 • usprawnianie procesów, zgłaszanie problemów systemowych i praca nad długoterminowymi rozwiązaniami, rozwiązywanie problemów, współpraca z innymi działami w celu znalezienia rozwiązań systemowych,
 • wysyłanie przypomnień do dostawców, wykonywanie połączeń, naciskanie na terminową lub przyspieszoną dostawę.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • staż na stanowisku specjalisty/ starszego specjalisty ds. zakupów min 1 rok,
 • wykształcenie średnie (mile widzialne studia wyższe, kierunkowe),
 • język angielski biegły w mowie i piśmie (mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzające znajomość języka),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności organizacyjne, praca w zespole, predyspozycje do:
  • zarządzania komunikacją,
  • zarządzania kosztami,
  • zarządzania terminami,
  • wsparcia łańcucha dostaw.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 20.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pilot wycieczek Polferries

Opis stanowiska:
Lubisz pracować i uwielbiasz podróże. Jesteś kontaktowy, twórczy, pełen pasji,  lubisz i znasz  Skandynawię? Dołącz do naszego zespołu pilotów Polferries.  Zapraszamy do aplikacji na stanowisko pilota wycieczek do Skandynawii.
Wymagania:
 • Zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu ( znajomość j. szwedzkiego będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność do wyjazdów,
 • mile widziane uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, odbyte kursy i szkolenia zawodowe,
 • znajomość Skandynawii ( Szwecja, Dania) jej kultury, obyczajów i atrakcji będzie dodatkowym atutem. 
Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie przez formularz aplikacyjny lub o przesłanie CV i listu motywacyjnego:
Polska Żegluga Bałtycka SA
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: dzial.sprzedazy@polferries.pl
Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie.
Nie masz obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak wyślesz będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie tych danych.
Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.”.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl