Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Oferty pracy na lądzie
Oferty pracy
na lądzie

Oferty pracy na lądzie

Łączymy Polskę ze Skandynawią działając na rynku transportu morskiego i turystyki od 1976r.
Dbamy, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.
Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.
Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań?
Zapraszamy na pokład!

Kierownik ds. Promocji i Rozwoju
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • zapewnienie efektywnego funkcjonowania Działu Promocji i Rozwoju,
 • rozpoznawanie potrzeb rynku i monitorowanie ruchów konkurencji,
 • odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów,
 • pozyskiwanie nowych klientów na usługi pasażerskie i ładunkowe,
 • sprzedaż bezpośrednia usług pasażerskich i ładunkowych,
 • organizowanie działań marketingowych i pr,
 • tworzenie ofert sprzedażowych i wprowadzanie na rynek,
 • uczestnictwo w wydarzeniach promujących usługi GK PŻB S.A.,
 • nadzór nad obiegiem informacji dotyczących GK PŻB S.A.,
 • dbanie o dobry wizerunek GK PŻB S.A.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie, marketing lub pokrewne,
 • posiadasz minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w branży transportu morskiego),
 • posiadasz wysokie kompetencje menadżerskie,
 • komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim,
 • posiadasz wiedzę dotycząca sprzedaży usług pasażerskich i ładunkowych,
 • potrafisz analizować potrzeby rynku i konstruować oferty sprzedażowe,
 • potrafisz budować  relacje z partnerami biznesowymi,
 • jesteś wyrwały, zdeterminowany i zorientowany na wynik
 • swobodnie posługujesz się pakietem Microsoft Office,
 • umiesz planować i zarządzać budżetem,
 • posiadasz zdolności organizacyjne i negocjacyjne oraz doskonale rozwiniętą komunikację interpersonalną,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B,
 • chcesz rozwijać się i podnosić kwalifikacje.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • elastyczny czas pracy,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 6.06.2021 r.  włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Zatrudnienia
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

----------------------------------------------------------------------

Superintendent techniczny
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • nadzór techniczny i utrzymanie w sprawności technicznej podległych statków,
 • utrzymanie ważności wymaganych prawem bandery i konwencjami międzynarodowymi atestów, certyfikatów,
 • przygotowywanie statków do inspekcji klasy i audytów zewnętrznych,
 • planowanie, przygotowywanie i nadzór nad przeprowadzanymi remontami statków,
 • realizacja zamówień na usługi remontowe, zakup części i urządzeń,
 • sporządzanie budżetu technicznego i odpowiedzialność za jego realizację.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie eksploatacji i remontów statków morskich,
 • doświadczenie w pracy na statku na stanowisku starszego oficera mechanika lub 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku superintendenta technicznego,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • zdolności negocjacyjne i komunikacyjne,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • znajomość Microsoft Office,
 • umiejętność planowania i zarządzania budżetem,
 • dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kategorii B.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 6.06.2021 r.  włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Zatrudnienia
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

----------------------------------------------------------------------

Specjalista ds. Prawnych/ Prawnik in-house
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • udział w bieżącej obsłudze prawnej Spółki,
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, umów, pełnomocnictw, uchwał organów Spółki, aktów wewnętrznych, ich aktualizacja oraz opracowywanie wersji jednolitych i wzorów,
 • aktywny udział i wsparcie we wdrażaniu najlepszych praktyk w Spółce,
 • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Spółki,
 • współpraca z działami wewnętrznymi Spółki oraz spółkami zależnymi przy tworzeniu dokumentacji wewnętrznej dla Grupy Kapitałowej,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów prawnych w Spółce, weryfikacja kompletności        dokumentów, terminów, tworzenie i aktualizacja wewnętrznych rejestrów, procedur, zbiorów dokumentów,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe prawnicze (mile widziana aplikacja),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3- 5 lat,
 • znajomości regulacji prawnych z zakresu: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy,
 • dobrej znajomość angielskiego w mowie i piśmie, w tym słownictwa specjalistycznego (znajomość dodatkowego języka obcego będzie mile widziana),
 • umiejętności stosowania prawa w środowisku biznesowym,
 • umiejętności współpracy z uczestnikami procesów biznesowych,
 • komunikatywności, samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, samodyscypliny i zaangażowania w realizację założonych celów,
 • rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 24.05.2021 r.  włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Zatrudnienia
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

----------------------------------------------------------------------

Pilot wycieczek Polferries
 
Opis stanowiska:
Lubisz pracować i uwielbiasz podróże. Jesteś kontaktowy, twórczy, pełen pasji,  lubisz i znasz  Skandynawię? Dołącz do naszego zespołu pilotów Polferries.  Zapraszamy do aplikacji na stanowisko pilota wycieczek do Skandynawii.
Wymagania:
 • Zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu ( znajomość j. szwedzkiego będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność do wyjazdów,
 • mile widziane uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, odbyte kursy i szkolenia zawodowe,
 • znajomość Skandynawii ( Szwecja, Dania) jej kultury, obyczajów i atrakcji będzie dodatkowym atutem. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego:
Polska Żegluga Bałtycka SA
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: dzial.sprzedazy@polferries.pl
 
 
Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie.
Nie masz obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak wyślesz będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie tych danych.
Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.”.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob-nd: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl