Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Oferty pracy na lądzie
Oferty pracy
na lądzie

Oferty pracy na lądzie

Łączymy Polskę ze Skandynawią działając na rynku transportu morskiego i turystyki od 1976r.
Dbamy, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.
Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.
Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań?
Zapraszamy na pokład!

Wydawca Magazynowy

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • przyjmowanie dostaw towarów i materiałów (w tym odzieży roboczej) do magazynu centralnego,
 • sprawdzanie każdej dostawy pod względem zgodności z zamówieniem i dokumentem dostawy, kwitowanie odbioru i bieżące przekazywanie informacji o dostawie samodzielnemu pracownikowi ds. zaopatrzeniowo-magazynowych,
 • przygotowywanie materiałów do wydania lub wysyłki na podstawie dokumentów RW,
 • bieżąca współpraca z kancelarią w zakresie przygotowywania i realizowania wysyłek pocztą kurierską,
 • osobiste realizowanie dostaw materiałów i towarów na promy transportem Spółki,
 • bieżące prace porządkowe w magazynie, dbałość o czystość w pomieszczeniu, segregowanie materiałów i towarów na regałach i na paletach,
 • bieżące sprawdzanie stanów magazynowych materiałów i towarów i informowanie o konieczności uzupełnienia zapasów,
 • osobiste dostarczanie wody mineralnej z magazynu do biura Zarządu,
 • osobiste dostarczanie papieru maszynowego z magazynu do biurowca,
 • osobisty udział w inwentaryzacjach przeprowadzanych w magazynie i w innych inwentaryzacjach przeprowadzanych przez służby Spółki,
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie minimum zawodowe, chętnie widziane średnie zawodowe,
 • przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy magazynowej
 • minimum dostateczna znajomość pakietu programów OFFICE ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel , MS Word oraz MS Outlook,
 • odpowiedzialność, uczciwość i zaangażowanie w pracy,
 • dyspozycyjność, samodzielność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, skrupulatność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych ( prawo jazdy),
 • umiejętność sprawnego i bezpiecznego obsługiwania drobnego sprzętu transportowego używanego w magazynie,
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych
Na co możesz liczyć:
 • umowę o pracę, (1/2 etatu)
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 31.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Rozliczeń Pasażerskich i Cargo

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wysyłka dokumentów, faktur zgodnie z przyjętymi procedurami,
 • rozliczanie sprzedaży zgodnie z umowami i procedurami,
 • kontrola merytoryczna i rozliczanie kosztów związanych z zakresem działalności,
 • opracowywanie dokumentów rozliczeniowych,
 • współpraca z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozliczeń,
 • współpraca z portami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozliczeń,
 • współpraca merytoryczna z działami prowadzącymi windykację krajową i zagraniczną,
 • przygotowywanie danych do analiz ekonomicznych,
 • prowadzenie korespondencji w j. angielskim w zakresie prowadzonej działalności.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w stresie,
 • komunikatywność, kreatywność.
Na co możesz liczyć:
 • umowę o pracę,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 12.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Samodzielny Pracownik ds. Pasażerskich

(miejsce pracy – Gdańsk)

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • obsługa infolinii na której będziesz udzielać informacji oraz robić nowe rezerwacje,
 • sprzedaż rezerwacji,
 • odprawa pasażerów pieszych jak i zmotoryzowanych,
 • wystawianie faktur.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wysoka kultury osobista,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • dyspozycyjność -gotowość do pracy w tygodniu oraz soboty i niedziele.
Na co możesz liczyć:
 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 26.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl lub pax.gdansk@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Samodzielny Pracownik ds. Księgowości

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji księgowych,
 • przetwarzanie, dekretacja oraz księgowanie dokumentów (w szczególności kosztowych i rozliczeniowych),
 • księgowanie delegacji pracowniczych,
 • realizacja płatności bankowych,
 • przygotowywanie sprawozdań do NBP oraz GUS,
 • analiza, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, bankami,
 • uzgadnianie sald kont księgowych,
 • kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych,
 • kontrola i uzgadnianie sporządzonych rejestrów VAT z kontami sprzedaży,
 • czynne uczestnictwo w przygotowaniuraportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • sporządzanie zestawień i raportów wg wskazań przełożonego.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika w dziale księgowości,
 • doświadczenie w pracy w pełnej księgowości,
 • wiedza merytoryczna z zakresu księgowości, finansów i podatków,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, sumienność, umiejętności analityczne,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • aktywność, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, dokładność, umiejętność radzenia sobie stresem.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 12.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Zakupów Technicznych

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • obsługa zapytań i zamówień: nadzorowanie całego procesu sprzedaży części zamiennych, rejestracja zapytań, wysyłanie ofert, przyjmowanie i przetwarzanie przychodzących zamówień w systemie,
 • obsługa zapytań i zamówień w wybranym przez Armatora portalu/systemie,
 • zarządzaniu dużymi zamówieniami remontowymi w ścisłej współpracy z Superintendentami w celu zorganizowania dostaw towaru zgodnie z harmonogramem remontowym Armatora,
 • sprawdzanie modułu gospodarki materiałowej w celu potwierdzenia terminów dostaw do klientów,
 • komunikowanie się z Kierownikami działów statkowych celem aktualizacji stanu zamówień,
 • monitorowanie procesu zakupów, sprawdzanie czy materiały zostały zakupione, czy zostały zakupione od właściwego dostawcy, sprawdzanie alternatywnych źródeł problematycznych pozycji,
 • współpraca z magazynami i logistyką, sprawdzanie statusu wysyłki, organizowanie odbiorów przez spedytorów sprawdzanie i wysyłanie dokumentów przewozowych,
 • planowanie, raportowanie rozliczeń na potrzeby zarządzania finansami,
 • usprawnianie procesów, zgłaszanie problemów systemowych i praca nad długoterminowymi rozwiązaniami, rozwiązywanie problemów, współpraca z innymi działami w celu znalezienia rozwiązań systemowych,
 • wysyłanie przypomnień do dostawców, wykonywanie połączeń, naciskanie na terminową lub przyspieszoną dostawę.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • staż na stanowisku specjalisty/ starszego specjalisty ds. zakupów min 1 rok,
 • wykształcenie średnie (mile widzialne studia wyższe, kierunkowe),
 • język angielski biegły w mowie i piśmie (mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzające znajomość języka),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności organizacyjne, praca w zespole, predyspozycje do:
  • zarządzania komunikacją,
  • zarządzania kosztami,
  • zarządzania terminami,
  • wsparcia łańcucha dostaw.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 20.08.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pilot wycieczek Polferries

Opis stanowiska:
Lubisz pracować i uwielbiasz podróże. Jesteś kontaktowy, twórczy, pełen pasji,  lubisz i znasz  Skandynawię? Dołącz do naszego zespołu pilotów Polferries.  Zapraszamy do aplikacji na stanowisko pilota wycieczek do Skandynawii.
Wymagania:
 • Zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu ( znajomość j. szwedzkiego będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność do wyjazdów,
 • mile widziane uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, odbyte kursy i szkolenia zawodowe,
 • znajomość Skandynawii ( Szwecja, Dania) jej kultury, obyczajów i atrakcji będzie dodatkowym atutem. 
Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie przez formularz aplikacyjny lub o przesłanie CV i listu motywacyjnego:
Polska Żegluga Bałtycka SA
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: dzial.sprzedazy@polferries.pl

Samodzielny Pracownik ds. Sprzedaży

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • obsługa infolinii,
 • udzielanie klientom pomocy drogą telefoniczną,
 • tworzenie bazy klientów,
 • telefoniczna sprzedaż usług oferowanych przez PŻB S.A., przedstawianie klientom oferty i wyczerpujące udzielanie informacji,
 • przyjmowanie reklamacji i uwag ze strony klientów,
 • prezentowanie i promocja firmy,
 • zachęcanie klientów do zakupu nowych usług,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • znajomość technik sprzedaży,
 • komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • duże zaangażowanie w dążeniu do realizacji celów sprzedażowych,
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych.
 • aktywność, otwartość, wysoka kultura osobista.
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 31.05.2022 r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. Handlowych
lokalizacja: praca w terenie, biura w Warszawie i Kołobrzegu

Do Twoich zadań należeć będzie miedzy innymi:
 • aktywne pozyskiwanie oraz obsługa klientów B2B w zakresie event’ów firmowych, konferencji, szkoleń, integracji itp., oraz pośredników sprzedaży
 • w sezonie obsługa telefoniczna rezerwacji biletów indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy i potrzeby klienta,
 • realizacja planów sprzedażowych,
 • gromadzenie danych o rynku,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy,
 • cotygodniowe wizyty w biurze centrali w Kołobrzegu.
Czego oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • gotowość do pracy w terenie oraz podróży służbowych,
 • znajomość technik sprzedaży,
 • komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w obszarze aktywnej sprzedaży usług turystycznych, konferencyjnych, event’owych
 • umiejętność nawiązywania, kształtowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • duże zaangażowanie w dążeniu do realizacji celów sprzedażowych,
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B ( prawo jazdy),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • znajomość MSOffice
 • dodatkowy atut: znajomość języka szwedzkiego
Na co możesz liczyć:
 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w terminie do dnia 31.05.2022r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Kadr Lądowych
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: kadry@polferries.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie.
Nie masz obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak wyślesz będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie tych danych.
Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.”.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-18:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl