Kup Bilet online

Oferty pracy na morzu
Oferty pracy
na morzu

Oferty pracy na morzu

Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu - polski operator promowy, występujący pod marką POLFERRIES, eksploatujący 5 promów pasażersko-samochodowych, zarejestrowanych pod banderą Bahama  - prowadzi działalność jako agencja zatrudnienia w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą, u pracodawców zagranicznych, na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, pod numerem 992 i jest uprawniona do kierowania marynarzy do pracy na statkach.


*

Łączymy Polskę ze Skandynawią działając na rynku transportu morskiego i turystyki od 1976r.
Dbamy, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.
Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.
Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań? Zapraszamy na pokład!

 

stanowisko: steward-sekcja
wynagrodzenie: 1.089,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:

 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze sprzątaniem pomieszczeń hotelowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dostatecznym,
 • mile widziana znajomość podstawowych zasad obsługi klienta w lokalu gastronomicznym,
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie,
 • dyscyplina i uczciwość w pracy,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • zdolność do pracy fizycznej,
 • brak nałogów,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania:

 • świadectwo w zakresie kierowania tłumem,
 • świadectwo w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażeróww pomieszczeniach pasażerskich,
 • świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony (6.4).

Typ statku: Ro-Ro Ferry / Ro-Pax
Opis statku: prom pasażersko-samochodowy
Rejon pływania: Morze Bałtyckie

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 21 87

dodatkowe informacje:

 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie wypełnionej aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

 

stanowisko: pianista/akompaniator

opis stanowiska:

Lubisz pracować i uwielbiasz podróże. Jesteś kontaktowy, twórczy, pełen pasji, lubisz i znasz Skandynawię? Dołącz do naszego zespołu w Polferries. Zapraszamy do aplikacji na stanowisko pianista/akompaniator.

od kandydata oczekujemy:

 • zaangażowanie i samodzielność
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • doświadczenie,
 • dyspozycyjność do wyjazdów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem:
Polska Żegluga Bałtycka SA
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
e-mail: crewing@polferries.pl


dodatkowe informacje:

 • prosimy o przysyłanie CV na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

stanowisko: marynarz AB
wynagrodzenie: 1.661,00 EUR rocznie

od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenie na statkach pasażerskich,
 • wymagane świadectwa na statku pasażerskim typu ro-ro:
  • świadectwo starszego marynarza,
  • świadectwo w zakresie kierowania tłumem,
  • świadectwo w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów wpomieszczeniach pasażerskich,
  • świadectwo Ratownika.
 • mile widziane doświadczenie w remontach i konserwacji urządzeń pokładowych

Typ statku: Ro-Ro Ferry / Ro-Pax
Opis statku: prom pasażersko-samochodowy
Rejon pływania: Morze Bałtyckie
Długość kontraktu: system pracy 2 tygodnie/2 tygodnie
Data okrętowania: 12.06.2024 r. Prom Nova Star

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 21 83/85/86

dodatkowe informacje:

 • prosimy o przysyłanie wypełnionej aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

stanowisko: A/B Carpenter
wynagrodzenie: 1.785,00 EUR rocznie

od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenie na statkach pasażerskich,
 • wymagane świadectwa na statku pasażerskim typu ro-ro:
  • świadectwo starszego marynarza,
  • świadectwo w zakresie kierowania tłumem,
  • świadectwo w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów wpomieszczeniach pasażerskich,
  • świadectwo Ratownika.
 • Mile widziane doświadczenie w remontach i konserwacji urządzeń pokładowych.

Typ statku: Ro-Ro Ferry / Ro-Pax
Opis statku: prom pasażersko-samochodowy
Rejon pływania: Morze Bałtyckie
Długość kontraktu: system pracy 2 tygodnie/2 tygodnie
Data okrętowania: maj/czerwiec 2024 r.

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 21 83/85/86

dodatkowe informacje:

 • prosimy o przysyłanie wypełnionej aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

stanowisko: marynarz OS
wynagrodzenie: 1.221,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy na statku (promie pasażerskim) w dziale pokładowym,
 • wymagane świadectwa na statku pasażerskim typu ro-ro:
  • świadectwo w zakresie kierowania tłumem,
  • świadectwo w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich,
  • świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony (6.4),
 • znajomość języka angielskiego.

Typ statku: Ro-Ro Ferry / Ro-Pax
Opis statku: prom pasażersko-samochodowy
Rejon pływania: Morze Bałtyckie

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 21 83/85/86

dodatkowe informacje:

 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie wypełnionej aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

stanowisko: III kucharz
wynagrodzenie: 1.252,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:

 • minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza, mile widziane doświadczenie w pracy kucharza na statku (promie pasażerskim),
 • wykształcenie w zawodzie kucharz-gastronom,
 • umiejętności kulinarne na poziomie minimum dobrym,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • zdolność do pracy fizycznej,
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie,
 • brak nałogów,
 • uczciwość w pracy,
 • dyspozycyjność.

Typ statku: Ro-Ro Ferry / Ro-Pax
Opis statku: prom pasażersko-samochodowy
Rejon pływania: Morze Bałtyckie

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:
Polska Żegluga Bałtycka SA
Sekcja Crewingu
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 21 83/85/86

dodatkowe informacje:

 • praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie
 • prosimy o przysyłanie wypełnionej aplikacji na adres crewing@polferries.pl w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko
 • Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy na morzu.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE („RODO”) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zatrudnianie marynarzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Ciebie w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji.
Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zamieść w CV treść poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl