Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.

O nas

Polska Żegluga Bałtycka powołana została do życia 31 stycznia 1976 roku, jako państwowe wielozakładowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko - turystycznymi na morzu, usługami hotelowo - gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, obsługą agencyjną przedstawionych powyżej zadań, a także działalnością budowlaną i remontową.
Stosownie do różnorodności zakresu prac, utworzono w przedsiębiorstwie zakłady produkcyjne i usługowe.
Pierwszym dyrektorem i współzałożycielem firmy był Jan Szymański. Polityczna decyzja ożywienia Wybrzeża Środkowego zaowocowała kontraktami na budowę hoteli w Gdyni, Gdańsku, Koszalinie, Kołobrzegu, Ustce. Decyzją władz centralnych armator został zmuszony do przekazania ich "Orbisowi".

W latach 1976 - 1977r., na mocy Zarządzenia Nr 23 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Polska Żegluga Bałtycka przejmuje od Polskich Linii Oceanicznych promy pasażersko - samochodowe: "Gryf", "Skandynawia", "Wawel" i "Wilanów", 5 małych statków towarowych "Goplana", "Krasnal", "Nimfa", "Świetlik" i "Rusałka", a od Polskiej Żeglugi Morskiej 9 statków: "Hajnówka", "Ruciane", "Barlinek", "Ina", "Ner", "Soła", "Krutynia", "Orla", "Odra". Od Zarządu Portu w Gdańsku przejmuje przystań promową w Gdańsku, a od Zarządu Portu Szczecin przystań promową w Świnoujściu.

Kupiony zostaje czarterowany dotąd prom "Allotar", który otrzymuje nazwę "Rogalin", a także dwa nowo zbudowane, pierwsze polskie promy "Pomerania" i "Silesia". W oparciu o tę flotę otwarte zostają nowe linie: w 1977r. pomiędzy Świnoujściem a Kopenhagą, w 1979r. ze Świnoujścia przez Kopenhagę do Felixtowe, a w 1980 r. zostaje otwarta linia Gdańsk - Karlskrona.

Na początku lat osiemdziesiątych przedsiębiorstwo przechodzi ostry kryzys. Powodują go m.in. nienajlepszy stan techniczny floty, portów i baz promowych, brak wyposażenia powstającego przedsiębiorstwa w odpowiednie środki finansowe, kryzys gospodarczy i polityczny w kraju oraz restrykcje ekonomiczne państw zachodnich (po wprowadzeniu stanu wojennego). Wraz z zakazem wyjazdu obywateli polskich za granicę następuje całkowite załamanie się przewozów pasażerskich i ładunków.

Urząd Gospodarki Morskiej ówczesny właściciel Polskiej Żeglugi Bałtyckiej podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego do likwidacji przedsiębiorstwa. Pomocną dłoń podaje Polska Żegluga Morska wykupując obciążone kredytami inwestycyjnymi promy "Pomerania" i "Silesia" i przekazując je jednocześnie do eksploatacji Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Uzyskana pomoc pozwoliła uniknąć likwidacji firmy i stanowiła podstawę do jej szybkiego rozwoju. W 1980 r. zostaje sprzedany prom "Gryf" , a w rok później "Skandynawia".

W maju 1982 r. zostaje przedłużona linia Świnoujście - Kopenhaga do portu w Travemunde, a od czerwca 1983 r. prom w sezonie letnim zawija również do Ronne na Bornholmie. W tym samym roku , od czerwca prom linii Gdańsk - Helsinki zawija w sezonie do Visby.

Szczytowy okres rozwoju linii promowych ma miejsce w 1989 r., kiedy Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje następujące linie: Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Kopenhaga, Gdańsk - Nynäshamn, Gdańsk - Helsinki, Świnoujście - Travemunde, Travemunde - Gdańsk - Ryga, Travemunde - Ronne oraz Helsinki - Visby. W styczniu 1990r. zostaje zmieniony port docelowy Nynäshamn na Oxelosund. W tym też roku promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przewożą rekordową ilość 655 617 pasażerów, 145 003 samochodów osobowych, 21703 pojazdów ciężarowych.

W latach 1991 - 1994 odbywa się remont i przebudowa nabrzeży w porcie kołobrzeskim. W sierpniu 1991 r. na linii Gdańsk - Oxelosund zostaje przewieziony 5 - milionowy pasażer. W maju 1994 następuje sprzedaż promu "Łańcut". W tym samym roku przedsiębiorstwo przejmuje na własność prom "Nieborów". W dniu 9 czerwca 1994 zostaje zakończona budowa Dworca Morskiego na Terminalu w Świnoujściu. 01 maja 1995 r. otwarta zostaje nowa linia promowa ze Świnoujścia do Malmö. W dniu 24 stycznia 1996 r. przewieziony zostaje 7 milionowy pasażer.

W 1990 roku rozpoczęto przygotowania zmierzające do restrukturyzacji i prywatyzacji. Początkiem tych zmian była likwidacja Zakładu Budownictwa i Portu Handlowego w Darłowie. Rozpoczęto również zmiany systemu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W styczniu 1992r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 31.12.1992r. Polska Żegluga Bałtycka SA uzyskała osobowość prawną.

W 1997 r. firma wprowadza na wszystkie swoje jednostki procedury ISM Code - Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiu Zanieczyszczeniom. Jako pierwszy polski armator otrzymuje certyfikat zarządzania jakością ISO 9002. Przystępuje także do modernizacji floty. W maju 1997 r. weszła do służby unowocześniona "Pomerania", przebudowana w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W czerwcu tegoż roku na inauguracyjny rejs ze Świnoujścia do Malmö wyszedł "Boomerang", nowoczesny katamaran pasażersko - samochodowy, typu high - speed. Rok później modernizowana jest także w Gdańskiej Stoczni Remontowej "Silesia". Działania te znajdują odzwierciedlenie w rosnących przewozach. Zwiększone z tego tytułu wpływy nie pokrywają jednak kosztów modernizacji.

We wrześniu 2000 roku zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki "Program Naprawczy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA", którego realizację rozpoczęto w 2001r. Głównym celem Programu Naprawczego było wewnętrzne uporządkowanie przedsiębiorstwa, opracowanie koncepcji wyjścia z kryzysu, a przede wszystkim dokonanie realnej oceny stanu i dalszych możliwości rozwoju. W ramach Programu Naprawczego przeprowadzono restrukturyzację w czterech obszarach tj.: majątkowym, finansowym, zatrudnienia i organizacyjnym. Realizacja powyższych działań, doprowadziła do całkowitego oddłużenia Spółki. Kolejne działania były przede wszystkim ukierunkowane na odnowienie tonażu oraz odzyskanie dobrego i wiarygodnego wizerunku firmy na rynku promowym.

W 2003r. odnowiono tonaż tj. w marcu wyczarterowano prom typu ro-ro "Kahleberg" oraz w lipcu zakupiono prom ro-pax "Scandinavia", który wprowadzono na linię z Gdańsk - Nynäshamn. Za te spektakularne działania Polferries otrzymuje nagrodę "Bursztynowej Kaczki", przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.
W ramach strategii odnowy tonażu 20 listopada 2003 prom Rogalin zostaje sprzedany na złom do Indii. Rok 2004 to kolejna inwestycja. 6 października 2004 kupiony zostaje prom Wawel, który dużym wysiłkiem organizacyjnym załogi oraz stoczni, zostaje przebudowany w rekordowym tempie. Dnia 15 lutego 2005 Wawel wchodzi na linię do Ystad. We wrześniu 2005 r. nastąpiła sprzedaż promu Silesia.
Rok 2006 poświęcony był obchodom Jubileuszu 30-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Główne uroczystości odbyły się 21 kwietnia 2006 w Kołobrzegu.
W listopadzie armator zakupił kolejną jednostkę typu samochodowo - pasażerskiego o nazwie Baltivia, która 8 stycznia 2007 weszła do eksploatacji na linii Gdańsk - Nynäshamn.
 
Obecnie Polska Żegluga Bałtycka SA w Kołobrzegu, polski operator promowy, występujący pod marką POLFERRIES, eksploatuje cztery promy operujące na liniach:
- m/f Nova Star, m/f Wawel na linii Gdańsk - Nynäshamn (Szwecja),
m/f Cracovia, m/f  Mazovia i m/v Baltivia na linii Świnoujście - Ystad, a w połączeniu z przeprawą przez most Oresund połączenie Świnoujście - Kopenhaga przez Ystad,
m/f  Cracovia na linii Świnoujście - Ronne.
Polska Żegluga Bałtycka SA dysponuje własnymi Morskimi Biurami Podróży w Warszawie i Szczecinie. Oferują one nie tylko bilety promowe Polferries, lecz także bilety innych przewoźników promowych. Firma współpracuje z wieloma europejskimi biurami podróży, szczególnie z krajów skandynawskich.

Promy Polferries oferują bezpieczną i wygodną żeglugę, tradycyjną dobrą kuchnię, możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów, a to wszystko przy wspaniałej atmosferze stworzonej przez profesjonalną i kompetentną obsługę.
W dniu 17 maja 2004 r. w XIV Edycji Konkursu Na Najlepsze Produkty i Usługi, Polska Żegluga Bałtycka SA otrzymała prestiżowe wyróżnienie - Polskie Godło Promocyjne "TERAZ POLSKA" w kategorii "promowe przewozy pasażerskie i ładunkowe".
Dzisiaj promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. obsługujące połączenia ze Skandynawią są jednostkami nowoczesnymi, bezpiecznymi i cenionymi przez naszych klientów pasażerskich i ładunkowych.

Polska Żegluga Bałtycka SA
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
tel. +48 94 35 52 102, 35 52 103
fax +48 94 35 52 208
e-mail: info@polferries.pl 
www.polferries.pl 

Nr KRS 0000011871
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
Kapitał zakładowy 40 496 820,00 PLN
NIP 671-010-07-02

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

 

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Klienci Indywidualni
pn-sb: 8:00-20:00
niedziela: 8:00-18:00
Klienci Grupowi
pn-pt: 9:00-17:00