Kup Bilet online

QHSE

QHSE

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania QHSE wynika ze świadomości potrzeby sprostania przepisom konwencyjnym i wymogom naszych Klientów oraz wymogom stawianym przez inne strony zainteresowane.

Jesteśmy świadomi faktu, że klienci oraz inne strony zainteresowane oczekują od nas usług wykonywanych przez personel lądowy i morski o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, funkcjonujący w sprawnej i efektywnej strukturze organizacyjnej.

Safety first

Safety first

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników i Klientów. Posiadamy certyfikację wg normy PN-EN ISO 9001:2015, Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczaniu, Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, Konwencji o Pracy na Morzu (MLC).

Przywództwo

PŻB S.A. gwarantuje, że pracownicy są jednym z najcenniejszych „aktywów” w naszej organizacji. Nadanie priorytetu rozwojowi pracowników zapewnia, że umiejętności  zespołów ludzkich będą rozwijać się zgodnie z tendencjami i najlepszymi praktykami w branży transportu morskiego. Politykę bezpieczeństwa opieramy o zasadę ciągłego doskonalenia, poprzez skuteczną komunikację wdrażania nowych pracowników. Realizowane jest to w ramach systemu szkoleń wstępnych i okresowych, filmów instruktażowych, stałego kontaktu kadry kierowniczej z pracownikami, podczas, którego omawiane są zasady bezpieczeństwa oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą.  Dlatego też w celu maksymalizacji efektywności działań na rzecz rozwoju pracowników, Spółka stale przeprowadza ocenę bieżących potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników, niezbędnych do realizacji celów organizacji.

Przywództwo
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Do naszych obowiązków należy dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez zapewnienie stosownych certyfikowanych ubrań i obuwia roboczego oraz środków ochron indywidualnych. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą cykl szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki którym jesteśmy pewni, że praca, którą wykonują spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska

Polska Żegluga Bałtycka  S.A. zobowiązuje się do przestrzegania wielu zasad w dziedzinie ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych i walki z korupcją jako holistycznego podejścia do kwestii zrównoważonego transportu. Nasze zrównoważone rozwiązania transportowe są opracowywane w ścisłej współpracy z naszymi klientami i innymi interesariuszami i opierają się na trzech filarach - efektywności energetycznej, wykorzystywaniu najbardziej wydajnych technologii w połączeniu z usługami koncentrującymi się na wydajności układu napędowego i optymalizacji zużycia paliwa.

Ochrona środowiska
Polityka QHSE i cyberbezpieczeństwa

Polityka QHSE i cyberbezpieczeństwa

Podstawę prowadzonych działań operacyjnych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.  stanowi system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem - QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), którego celem jest zapewnienie przestrzegania  norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz synergii ze środowiskiem naturalnym, zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO 9001:2015, Międzynarodowym Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu, Konwencją o Pracy Na morzu - MLC oraz  Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl