Kup Bilet online

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Do naszych obowiązków należy dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez  zapewnienie stosownych certyfikowanych ubrań i obuwia roboczego oraz środków ochron indywidualnych. Wszyscy  nasi pracownicy przechodzą cykl  szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki którym jesteśmy  pewni, że praca, którą wykonują spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa. Oprócz naszych pracowników procedury te obowiązują również osoby, które nie są naszymi pracownikami, a przebywają  w obszarach działania Spółki . Wszystkie procedury BHP zostały wprowadzone zgodnie z wymogami  i przepisami  prawnymi w zakresie bezpieczeństwa  i higieną pracy .

Bezpieczeństwo i zdrowie

  • Bezpieczeństwo i zdrowie stanowią dla nas kluczową wartość. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania cechowały się odpowiedzialnością, w związku z tym nieustannie dążymy do poprawy bezpieczeństwa i doskonalenia istniejących systemów zarządzania. 
  • Wierzymy, że świadomość zagrożenia jest podstawowym warunkiem profilaktyki, dlatego wszyscy nasi Pracownicy przechodzą cykl szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort pracy Pracowników, zapewniając im stosowne certyfikowane ubrania, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
  • Promujemy odpowiedzialne i bezpieczne zachowanie w miejscu pracy oraz dzielimy się najlepszymi praktykami.
  • Chcemy, aby każdy z nas stanowił wzór bezpiecznego postępowania dla innych, a każde zaobserwowane zachowanie stanowiące przykład ignorowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy spotykało się z natychmiastową reakcją. 
  • W ramach prewencji stale monitorujemy stan bezpieczeństwa podczas świadczenia usług oraz w miejscu pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie procedury BHP były zgodne z wymogami wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Bezpieczeństwo i zdrowie

W swoich działaniach dbamy także o bezpieczeństwo osób trzecich znajdujących się na obszarach działania Grupy oraz unikamy niepotrzebnego ryzyka dla społeczności lokalnej. 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia nasza Grupa stosuje zasadę zero tolerancji dla osób przebywających w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także spożywających na terenie zakładu pracy alkoholu lub środków odurzających. Pracownik, który przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwym i po spożyciu, jest źródłem zagrożenia dla siebie i innych, a mając tego świadomość zobowiązujemy się informować przełożonych o sytuacjach stwarzających zagrożenie. Każdy Pracownik mający problem z uzależnieniem może zawsze zwrócić się o pomoc do swojego przełożonego.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl