Kup Bilet online

Polityka QHSE i cyberbezpieczeństwa

Polityka QHSE i cyberbezpieczeństwa

Podstawę prowadzonych działań operacyjnych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.  stanowi system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem - QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), którego celem jest zapewnienie przestrzegania  norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz synergii ze środowiskiem naturalnym, zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO 9001:2015, Międzynarodowym Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu, Konwencją o Pracy Na morzu - MLC oraz  Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania QHSE oraz Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem wynika ze świadomości potrzeby sprostania przepisom konwencyjnym i wymogom naszych Klientów oraz wymogom stawianym przez inne strony zainteresowane.

Jesteśmy świadomi faktu, że klienci oraz inne strony zainteresowane oczekują od nas usług wykonywanych przez personel lądowy i morski o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, funkcjonujący w sprawnej i efektywnej strukturze organizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze przyjęliśmy następujące strategiczne cele jakościowe, ochrony zdrowia, ochrony środowiska,  bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa:

 • wypracowanie i utrzymanie takiego poziomu usług, który w pełni sprosta wymaganiom naszych klientów,
 • monitorowanie wpływu działalności Spółki na środowisko,
 • zapewnienie nadzoru nad efektywnością energetyczną,
 • zapewnienie bezpiecznej eksploatacji posiadanych statków, bezpiecznych warunków pracy i unikania niszczenia środowiska, w szczególności środowiska morskiego, oraz cyberbezpieczeństwa,
 • ciągłe doskonalenie wyników jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa pracy.  
 • stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Cele te realizujemy przez:

 • wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem oraz cyberbezpieczeństwem,  
 • rozbudzenie i rozwijanie świadomości projakościowej w całej firmie,
 • informowanie klientów i inne strony zainteresowane o osiągnięciach w doskonaleniu naszych usług,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają, kontekst oraz kompetencje Firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez proedukacyjną politykę firmy,
 • ciągłe doskonalenie personelu armatora w zarządzaniu bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem,
 • odpowiednie przygotowanie do działania w stanie zagrożenia bezpieczeństwa statku i ochrony środowiska.

Wszyscy pracownicy oraz osoby pracujące pod naszym nadzorem są odpowiedzialni za realizację działań projakościowych.

Najwyższe Kierownictwo określiło powyższą politykę QHSE i cyberbezpieczeństwa oraz zapewnia, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów i innych stron zainteresowanych, jak również z celami działania firmy. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach Spółki. 

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl